Egyesület   |   Borvidék   |   Borok   |   Borászok   |   Tradíciók   |   Galéria

Történet

Logómagyarázat

Tagok

Események

Tagok

Az Egyesület Tagjainak sorában az alábbi pincészetek szerepelnek:

  • Babits Pincészet
  • Bodnár Pincészet Borház
  • Götz Pincészet
  • Kiss István Pincészete-Fitomark-94 Kft.
  • Monyók Pincészet
  • Ráski László Pincészete
  • Sajgó Pincészet -Tolcsva-Bor Kft.
  • Szabó Dániel Pincészete
  • Tokajbor-Bene Pincészet
  • Tokaj-Kereskedõház Rt.

Babits Pincészet
Családi pincészet Tolcsván. A pincészet fõborásza Babits László és az értékesítési munkák mellett fia, ifj. Babits László is egyre magasabb szinten részt vesz a borkészítés folyamatában. A szõlõkataszter I. osztályába tartozó szõlõbirtok a vulkanikus eredetû Zemplén hegység dél-délkeleti lejtõin található, a Bodrogszegi település határában fekvõ Poklos dûlõben, valamint Olaszliszkán a Vayi dûlõben, és Tolcsván a Kincsem dûlõben. Borkészítési módjuk a tradíciókat követõ oxidatív érlelés, de a piac igényéhez alkalmazkodva reduktív borkészítéssel is foglalkoznak. Filozófiájuk a hordóba zárt minõség.

Bodnár Pincészet Borház
Dr. Bodnár Sándor kertészmérnök alapította családi vállalkozás Sátoraljaújhelyen. Szõlõültetvényeik a kiváló fekvésû déli lejtõn a Sátoraljaújhely Köveshegy-Viókán, a Magashegyen, valamint Bodrogolaszi határában, a Somos dûlõben fekszenek A fentiek alapján teljes Tokaj-hegyaljai szõlõválasztékkal rendelkeznek. A Bodnár Pincészet Borház borainak sikere a kiváló alapanyagnak, a kíméletes szõlõfeldolgozásnak, az évszázados kézmûves hagyományoknak és a jelenkor legkorszerûbb technikájának köszönhetõ.

Götz Pincészet
A szõlõ és a bor szeretete, csodálata és a munka tisztelete családi örökségként meghatározó szerepet játszik a Hercegkúton mûködõ Götz Pincészet életében. A ma már több hektáron elterülõ, kitûnõ fekvésû, elsõ osztályú szõlõterületek a világörökség részét képezõ Tokaj-hegyaljai borvidéken helyezkednek el. A Götz család déli, délnyugati fekvésû dûlõiben a hagyományos tokaji szõlõfajták mindegyike megtalálható (Furmint, Hárslevelû, Sárgamuskotály). A megtermelt szõlõt és aszúszemeket a családi gazdaság dolgozza fel, amelyekbõl minõségi borokat, tokaji borkülönlegességeket és különleges minõségû borokat készít.

Kiss István Pincészete-Fitomark-94 Kft.
A Család a Tokaji Borvidék közepén Tolcsván 11 hektár szõlõültetvénnyel rendelkezik. Ezek az ültetvények már a 18 században is elsõ osztályúnak besorolt területeken (Cziróka, Kincsem) találhatók. A szükséges alapanyag biztosítása érdekében még további családi termelõkkel áll termelési, felvásárlási szerzõdésben. Így biztosított egy jól ellenõrizhetõ minõségû alapanyag. A család a többszáz éves hagyományokat követve készíti borait, a tradicionális borkészítési eljárást részesíti elõnyben, de hozzátéve a modern technológiák által nyújtott lehetõségeket. Ezzel segítve a Tokaji Borok régi fényének újkori kibontakozását.

Monyók Pincészet
A Monyók Pincészet a régi Tokaj-hegyaljai hagyományokon alapulva alakult meg 1972-ben. A családi birtok jelenleg 10 hektár szõlõterülettel rendelkezik –melyet szeretnénk egy 25-30 hektárig felfejleszteni lehetõleg a mádi határban – a régi írások szerint is I.osztályú dûlõkben (például: Nyúlászó, Betsek, Királyhegy, Danczka-dûlõ). Mindezekhez társul: feldolgozó, erjesztõ, palackozó, raktár és szociális, egy jelenleg is fejlesztés alatt álló létesítmény együttes. A 450 méter hosszú, közel 1000 négyzetméter alapterületû pince, amelynek tárolókapacitása 2500 hektoliter.

Ráski László Pincészete
Tállyán mûködõ családi vállalkozás, amelyet Ráski László alapított. A Ráski család szõlõterületei az I.osztályú Palota-dûlõben találhatóak. A család 5 ha szõlõterületen gazdálkodik, valamennyi tokaji szõlõfajtát termeszti. A Pincészet munkája a teljes vertikumot átfogja, a szõlõtermeléstõl kezdve a palackba zárt kiváló minõségû borok fogyasztókig való eljuttatásáig. A Pincészet a klasszikus tokaji hagyományok követését tartja szem elõtt. A Pincészet filozófiája: "Csúcsminõségû borkészítés, limitált mennyiségek exkluzív palackozásban."

Sajgó Pincészet -Tolcsva-Bor Kft.
Klasszikus családi vállalkozás, megalakulását a szülõk és nagyszülõk alapozták meg. Ma 15 ha-on termesztik a hagyományos tokaji szõlõfajtákat (Furmint, Hárslevelû, Sárga muskotály). A település határában nagy gonddal választották ki a legmegfelelõbb termõterületeket. 1997-tõl forgalmazzák saját palackozású boraikat. A borok több különbözõ klímájú pincékben érlelõdik. A pincészet Tokaj-hegyalján a szõlészet-borászat fejlesztésében, népszerûsítésében vállal jelentõs szerepet. Filozófiájuk: Keveset termelni, de magas minõséget. A jó bor titka a szõlõben, a jó alapanyagban rejlik.

Tokajbor-Bene Pincészet
A Tokajbor-Bene Pincészet Bodrogkeresztúron mûködõ családi vállakozás, amelyet a családfõ, Bene Miklós 25 éves borászati tapasztalattal 1998-ban alapított. A pincészet jelenleg hét hektár szõlõterületen gazdálkodik Bodrogkeresztúr határában a Lapis-, Szepsy-, Kisvár-, Dereszla-, Kastély-dûlõben. Saját tulajdonú szõlõültetvényeink termését magántermelõktõl történõ felvásárlással egészíti ki. A pincészet megpróbál annak a kihívásnak eleget tenni, hogy a tokaji hírnevét tovább gazdagítsa és boraik a hagyományok tiszteletén alapulva készüljenek, különleges minõséggel és zamatvilággal kerüljenek a fogyasztók asztalára.

Tokaj-Kereskedõház Rt.
Az 1971-ben megalakult Tokajhegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát a ’70-80-as években meghatározó volt a térség borvidékének egész területén, feladatai összefogták a szõlészet és borászat teljes vertikumát. Teljes körû jogutódjaként 1993-ban jött létre a Tokaj Kereskedõház Részvénytársaság, mely megõrizve a borvidék vezetõ szerepét napjainkban is a Tokaj-hegyaljai zárt és történelmi borvidék legnagyobb borászati és borkereskedelmi vállalkozása. A vállalat az elmúlt idõszakban jelentõs átalakulásokon ment keresztül. A borvidék egyik legkorszerûbb borászati technológiája került kialakításra egy közel egymilliárd forintos beruházás eredményeként, mely beruházás a vállalat újkori történetének legnagyobb volumenû fejlesztése az elmúlt több mint 10 évet tekintve. A szõlõfeldolgozó és borászati üzem méltó a tokaji bor és a Tokaji Borvidék hírnevéhez és záloga a cég jövõbeni versenyképességének biztosításához.